Sunday, 28 September 2008

Jojagog äror soså gogloladod!
Foföror jojagog haror alolloltot.
Dodetot kokomom jojagog popå igogåror.

No comments: