Saturday, 25 October 2008

Hands in need.

1 comment:

Stefan said...

den här gillar jag extra, det självögna ansiktet gör mycket, men allt är väldigt bra placerat, händer behövliga fastän nog inte behövs om än gör bilden till, och gjord medelst