Thursday, 18 December 2008

Silent words, trying to read you.

1 comment:

Stefan said...

En lite annorlunda stil åter med dessa. Gillar dem nog. Får själv lust att teckna, fastän det är endast sällsamt att jag gör det.