Friday, 12 June 2009

1 comment:

Stefan said...

som ett uråldrigt kopparstick på en gruva grävd av troll. Gillar den mycket.